Úvod do jazyka

Historie |  Využití

Historie


Pascal je vyšší programovací jazyk, vytvořil jej na počátku 70. let Niclaus Wirth, profesor informatiky na curyšské univerzitě pro účely výuky programování. Název jazyka byl zvolen na počest francouzského filosofa, matematika a fyzika Blaise Pascala.

Wirth chtěl vytvořit programovací jazyk, který by byl založen na omezeném počtu srozumitelných konstrukcí a navrhnout strukturu jazyka tak, aby bylo snadné implementovat Pascal na většině tehdejších počítačů. Žádný z tehdejších jazyků nevyhovoval pro výuku programování. Některé jazyky byly příliš specializované pro určitou oblast použití. Jiné, které vymysleli matematici, byly příliš komplikované a abstraktní. Jiné zase naopak velmi omezené.

Profesoru Wirthovi se podařilo vytvořit velmi dobrý jazyk, který měl úspěch nejenom při výuce programování, ale dal se použít i při praktických projektech. Proto se rozšířil do dalších škol v Evropě i v USA a Japonsku. První verze Pascalu byla publikována r. 1971. Využívání jazyka však odhalilo některé nedostatky, a proto byla r. 1974 uveřejněna opravená definice jazyka. Vedle toho vznikla řada komerčních implementací Pascalu, které se od standardního Pascalu více či méně odchylovaly, zejména zavedením dalších konstrukcí zjednodušujících praktické programování.

V oblasti osobních počítačů dosáhla největšího úspěchu implementace firmy Borland pod názvem Turbo Pascal.

(C) 2005 Copyright SPŠ a VOŠ technická Brno, All Rigths Reserved.